ADLAW SA DANGGIT (DAY 03) April 3, 2017

A community based eco-tourism event celebrating the off-season of catching danggit during their peak spawning period. Sa tanan nga nag boluntaryo niining Adlaw sa Danggit. Daghan Kaayong Salamat…