DENTIST WITHOUT BORDERS

Dentist without Borders nga gikan sa Sweden led by Dr. Magnus Sturebrand og sa iyang mga kaubanan, inabagan sa kagamhanan sa Lungsod sa Palompon mipahigayon og dental mission didto sa Santiago Elementary School.