MASA MASID TEAM ORIENTATION PROGRAM

Mamamayang Ayaw Sa Anomalya Mamayang Ayaw Sa Iligal na Droga with the theme: “Kabayan, Kasangga sa Kapayapaan at Kaunlaran” -A Capabality building of the Masa Masid Team of every barangay of Palompon, Leyte thru Advocacy & Reporting System with the ultimate goal of peaceful, orderly & safe community. This orientation for MASA MASID Team is a one day activity that conducted in three batches starting last Dec.5,6 and 7, 2017.